Rejestracja

Wpisowe do każdej z rund KPJ wynosi 199 zł w przypadku uiszczenia go na więcej niż 24 godziny przed zawodami, chyba że organizator zdecyduje inaczej – nie obejmuje ono treningów przed zawodami. Za moment uiszczenia wpisowego uznaje się moment wpłynięcia pieniędzy na wyznaczony przez organizatora rachunek bankowy lub przesłanie mailem potwierdzenia dokonania przelewu. Wpisowe do KPJ można wnieść bezpośrednio na torze w dniu rozgrywania zawodów lub na mniej niż 24 godziny przed terminem ich rozpoczęcia jednak najpóźniej na 60 minut przed terminem rozpoczęcia zawodów. Wówczas wynosi ono 249 złotych. Jeżeli zawodnik wpłaci zadatek wynoszący 99 zł na więcej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zawodów, może on uiścić pozostała opłatę przed rozpoczęciem zawodów na torze zachowując pierwotną cenę 199 zł.

Odbiorca:
47 2490 1044 0000 4200 5007 5531
Karol Romańczyk
Tytułem: Kartingowy Puchar Juniorów xxx (gdzie xxx to imię i nazwisko uczestnika, za którego wpłacane jest wpisowe)

Wpłata musi wpłynąć na konto najpóźniej w dniu poprzedzającym daną rundę do godz. 16. Uchybienie powyższym warunkom może spowodować niedopuszczenie zawodnika do startu w KPJ.
Istnieje możliwość rezerwacji miejsca w zawodach poprzez wpłatę zadatku w wysokości 99 złotych na podany wyżej rachunek konta. W przypadku nieprzystąpienia uczestnika do zawodów, zadatek przepada.
Maksymalna liczba uczestników każdej rundy KPJ wynosi 40 osób, z czego w kategorii Mini maksymalnie 12 osób, a o przyjęciu do danej rundy KPJ decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator może zdecydować o zwiększeniu liczby uczestników.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem bez podania przyczyny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz